Møde onsdag d. 4. november aflyst

Det er med stor beklagelse at vi ser os nødsaget til at aflyse vort planlagte møde, onsdag den 4. oktober.

Dette skyldes de senest pålagte Covid-19 restriktioner, der ikke tillader offentlige forsamlinger over ti personer.

Om vi kommer til at aflyse yderligere møde vil afhænge af situationen og de restriktioner myndighederne pålægger samfundet.
Følg med her på Hjemmesiden eller vores Facebook side.

På bestyrelsens vegne

Simon Bering Papousek
Præsident

Flådens Historie — Nyt !

Så er der et nyt afs­nit om flå­dens his­to­rie klar på hjemmes­i­den og denne gang omhan­dler afs­nit­tet peri­o­den 1914–18 ‑1 Ver­den­skrig — hvor Dan­mark havde en travl opgave med at opretholde lan­dets Neu­tralitet. Begge krigs­førende sider gik lige til grænsen og i visse til­fælde også over grænsen og admi­ralitetet gik bal­ance­gang på en tynd line for at opretholde Dan­marks neu­tralitet

Kyst­forsvarsski­bet HERLUF TROLLE AF HERLUF TROLLE-klassen. ”A/L for­reste tårn (Foto fra Forsvars­gallei­et)

Du kan læse det nye afs­nit her:    Afs­nit 10: Flå­den under 1. ver­den­skrig (1914–1918)

Og hvis du er inter­esseret i at læse de øvrige afs­nit kan du finde dem her:  Flå­dens His­to­rie

 

Anvisningssalg — Onsdag 7. okt.

Ser­gen­ten: Er det nye ordr­er fra Reg­i­mentet ?
Ritmesteren: Nej det er lis­ten over anvis­ningssalg hos Chakoten

 

Link til sal­gsliste:  se lis­ten online        eller    Down­load lis­ten     

De, der har med­delt mailadress­er, får lis­ter over det udbudte tilsendt pr. mail.

Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på den fraværen­des veg­ne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Fred­eriks­berg C tlf. 2682 0822 eller mail christian@raun.dk.

Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssal­get kl. 16.00.