Selskabets medlemmer samles igen den 12. august

Efter en lang nedlukning pgs. Corona-krisen er det med glæde og spændt forventning vi 12. august, igen kan samles på Rødovregaard, til vores første møde i lang tid.

Ons­dag den 12. august mødes vi på Rødovre­gaard hvor Lars Lind vil præsen­ter­er os for;

Den tyske sværd­tra­di­tion — Meis­ter Johannes Liecht­e­nauer og hans arv.

De tyske his­toriske fægte­man­ualer — fra prak­tisk kamp­sys­tem til fit­ness- og sports­fægt­ning. Gen­nem­gan­gen vil være såv­el i prak­sis som teo­retisk.
Lars Lind er tidligere mangeårigt medlem af Chakoten. Han har i mere end 40 år trænet og under­vist i både bevæb­net og ubevæb­net kamp, og han under­vis­er hvert år på mange sem­i­nar­er i såv­el Dan­mark som hele Europa. Har bl.a. i de sen­este 20 år fast under­vist mindst en gang om året på sem­i­nar­er på The Roy­al Armouries i Leeds i his­torisk kamp­kun­st. Han er Mem­ber of Soci­ety for Com­bat Archae­ol­o­gy.

Vi åbn­er dørene kl 18.15, hvor efter der vil være lej­lighed til børssalg og udvek­sle røver­his­to­ri­er fra en lang som­mer. Hvis vejret tillad­er er vi i går­den hvor der også grilles pølser.

Vel mødt…!

Efterårs hvervning 2020

Orig­i­nal billed fra Dan­marks Nation­al muse­um

Interesserer du dig for militærhistorie eller kender du nogen som gør det — så har Chakoten et tilbud.

Resten af året (1/7–31/12–20) kan du blive medlem for halv pris af hvad det nor­malt koster.

Læs mere om tilbud­det her:    Læs mere om Efterårstil­bud 2020

Eller del et link til denne side med dine ven­ner eller bek­endte som du men­er inter­esser­er sig for mil­itærhis­to­rie og som man­gler et fæl­lesskab at dyrke inter­essen sam­men med.

Boganmeldelse om den eneste danske journalist i Vietnam 1960–71

Viet­namkri­gen med egne øjne — af Jør­gen Skakke (2020)

Doku­men­tarisk erindrings­bog, fra den eneste danske jour­nal­ist Jør­gen Skakke som havde presseko­rt til at følge kri­gens gru­somhed­er på nærmeste hold. . I denne erindrings­bog, hvor vægten helt primært lig­ger på årene i Viet­nam, fortæller den nu 82årige Skakke om disse væsentlige år i sit liv og jour­nal­is­tiske kar­riere.

 

 

Læs mere under Nyt på Chakoten