Forfatterarkiv: Lars Erik Kristensen

Generalforsamling onsdag d. 12 april 2023

Som bekendt gjort i Chakotens marts nummer er der indkaldt til Generalforsamling til afholdelse onsdag den 12. april på Rødovregaard.

Generalforsamlingen, der er forbeholdt medlemmer, starter kl 19.15

Der vil være mulighed for Børssalg fra kl 18.30. Og efter Generalforsamling afholdes der Anvisningssalg.
Salgsliste over de udbudte Lot er fremsendt pr. mail til de medlemmer der har meddelt mail adresse.

Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilstedeværende medlem, at denne byder på den fraværendes vegne, eller der kan fremsendes et skriftligt bud til Vicepræsident Ole Thureholm, Hjorteleddet 7, 3660 Stenløse eller på mail: ole.thureholm@gmail.com

Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvisningssalget kl. 16.00.

De i udbudslisten anførte beløb er minimumspris. Effekterne sælges som beset.
Med mindre andet er aftalt inden salgets start, betales kontant umiddelbart efter anvisningssalget.

Du kan se listen over anvisningssalg Anvisningssalg 12 april 23

Du kan downloade listen over anvisningssalg her Anvisningssalg 12 april 2023 (390 downloads)

Interesserer militærhistorie dig eller kender du nogen der er ??

Så er Chakoten –  Dansk Militærhistorisk Selskab måske noget for dig

 

Vi har siden grundlæggelsen i 1944 været samlingssted for medlemmer i både ind- og udland, der interesserer sig for miltærhistorie i den bredest mulige forstand

Medlemmernes interesser samler sig typisk om militære styrkers        historie i krig og i fred. Heri indgår kampformer, uniformering, faner, våben samt samling af originale uniformer, våben og udrustning m.v.  Også samling af antikke figurer og modeller hører med. Modellering, støbning og bemaling af figurer og modeller samt bygning af dioramaer er en væsentlig del af Selskabets aktiviteter.

Vi holder månedlige medlemsmøder på Rødovregård hver den første onsdag i måneden, med undtagelse af juni og juli – samt i august, hvor vi i stedet mødes den anden onsdag

Møderne giver medlemmerne mulighed for, gennem foredrag der spænder vidt kronologisk og tematisk, at få indblik i dansk og udenlandsk militærhistorie. Selskabet byder tillige på anvisningssalg af bøger, modelfigurer og andre effekter med militært tilsnit – ofte til beskedne priser. Fra tid til anden arrangeres udflugter med militærhistorisk indhold.

På vores hjemmeside bringes løbende aktuelle foreningsoplysninger. Her finder du også vores årsprogram, informationer af militærhistorisk interesse samt et væld af militærhistoriske artikler af blivende værdi. Siden Selskabets oprettelse har vi udgivet tidsskriftet Chakoten, der udkommer fire gange årligt, og som indeholder artikler inden for medlemmernes interesseområder: militærhistorie, krigshistorie, uniformsmalere, historieformidling, modelfigurer – militær  historie i miniature, krigsspil, boganmeldelser og foreningsmeddelelser.

Selskabet er også hjemsted for Sikringsstyrken 1914-1918, der som en historieformidlende gruppe arbejder med at synliggøre perioden under 1. verdenskrig i og omkring Københavns Befæstning.

Så hvis du er interesseret kan du besøge os på et af vore onsdagsmøder på adressen:

 Rødovregård, Kirkesvinget 1. 2610 Rødovre (se kalender for datoer)

eller du kan melde dig ind i selskabet via punktet BLIV MEDLEM i menuen

 

Anvisningssalg – 28 januar 2023

Chakoten indbyder til anvisningssalg. Onsdag den 29. oktober kl 14.00
i Kostalden på Rødovregård, Kirkesvinget 1. 2610 Rødovre

Der vil være eftersyn fra kl. 14.00 til 14.30, hvor anvisningssalget starter.

Henset til det store antal udbudte Lot samt den begrænsede plads, vil det ikke være muligt at medbringe egne effekter til børssalg.

Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilstedeværende medlem, at denne byder på den fraværendes vegne, eller der kan fremsendes et skriftligt bud til kasserer Steen Jensen på e-mail: chakoten.kasserer@gmail.com

Eventuelle bud skal være fremme senest dagen før anvisningssalget kl. 16.00.

De i udbudslisten anførte beløb er minimumspris. Effekterne sælges som beset.                      Med mindre andet er aftalt inden salgets start, betales kontant umiddelbart efter anvisningssalget.

Du kan se listen over anvisningssalg HER

Du kan downloade listen over anvisningssalg her Anvisningssalg 28 januar 2023 (2600 downloads)