Militærhistoriske Fora

Over­sigt over mil­itærhis­toriske fora. Vi arbe­jder på også at få til­fø­jet danske  og nordiske fora, og selvføl­gelig sociale medie-grupper.

forum-historicum-en

flags_of_Germany Både tysksprog­et forum og hjemme­side for våbenmesse

WargamesForum

flags_of_United-Kingdom Britisk forum, samt nyheds- og linksamling

WHO

flags_of_United-Kingdom Engel­sk web­site med mil­itærhis­toriske artikler.