Redaktion

REDAKTIONEL NOTE:

Artikler skal helst skrive i Word eller Open office
Billeder skal være større end man ønsker dem vist i bladet og i en opløsnig på min. 300dpi.
Deadline for indsendelse af materiale er senest 1 måned før udgivelse af det enkelte blad.

Redaktionen forbeholder sig retten til at vælge materiale til det enkelte blad så det bliver så alsidigt som muligt, hvorfor der ikke gives nogen garanti for at artiklen kommer i det ønskede nummer

Artikler og billeder kan indsendes via følgende kontaktformular:    Kontakt redaktionen

H. Denman

Henrik Denman, Ansvarshavende redaktør

tlf. 46 32 53 52,  mob. 22 94 19 56

E-mail: henrik.denman@mail.dk

 

 Finn Hillmose.1

Finn Hillmose, layout og billedbehandling

tlf. 24 64 33 57

E-mail: hillmose@mail.dk

Hjemmeside: http://www.hillmose-finn.dk/