Redaktion

REDAKTIONEL NOTE:

Artik­ler skal helst skrive i Word eller Open office
Billed­er skal være større end man ønsker dem vist i bladet og i en opløs­nig på min. 300dpi.
Dead­line for ind­sendelse af mate­ri­ale er sen­est 1 måned før udgivelse af det enkelte blad.

Redak­tio­nen for­be­hold­er sig ret­ten til at vælge mate­ri­ale til det enkelte blad så det bliv­er så alsidigt som muligt, hvor­for der ikke gives nogen garan­ti for at artiklen kom­mer i det ønskede nummer

Artik­ler og billed­er kan ind­sendes via føl­gende kon­tak­t­for­mu­lar:    Redak­tio­nen

H. Denman

Henrik Denman, Ansvarshavende redaktør

tlf. 46 32 53 52,  mob. 22 94 19 56

E-mail: henrik.denman@mail.dk

 

 Finn Hillmose.1

Finn Hillmose, layout og billedbehandling

tlf. 24 64 33 57

E‑mail: hillmose@mail.dk

Hjemme­side: http://www.hillmose-finn.dk/