Foreninger

Foreninger der beskæftiger sig med militærhistorie – enten som boglig interesse, interesse for figurer, eller restaurering af køretøjer. Levende historieformidling (reenactment) er sin egen kategori.

 

danskmilitariaforening Dansk Militaria Forening

flags_of_Denmark Vort danske søsterselskab. Udgiver Militaria-Nyt og har mange lokal-afdelinger.

Klub_logo_Milklub

flags_of_Denmark Militærkøretøjs-klubben har lokalafdelinger i alle landets regioner.

flags_of_Denmark Dansk Figurspilsforening har desværre nedlagt deres website, men kan findes på Facebook

BMSS

flags_of_United-Kingdom  Vort britiske søsterselskab – med særlig fokus på figurer

sotcw

flags_of_United-Kingdom Society of Twentieth Century Wargamers – britisk figurkrigsspilsselskab

zf2

flags_of_Germany Klio – åndsbeslægtet tysk selskab for figurer

vhs_logo

flags_of_Denmark Vort søsterselskab, som vi deler protektor med

vmslogowithineclipse

flags_of_United-Kingdom Selskab for studiet af det britiske imperiums hærstyrker

norskselskab

flags_of_Norway Norsk søsterselskab med mange lokalafdelinger

sortkrudt

flags_of_Denmark Sortkrudt – sammenslutningen af sortkrudtsskytter i Danmark. Mange links til lokale foreninger!

sabretache

flags_of_France La Sabretache  vort franske søsterselskab

ipms_head_online

flags_of_Denmark Den danske afdeling af International Plastic Modelers Society

DMKF

flags_of_Denmark Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening

BSTH

flags_of_Denmark Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred

gillelejegruppen

flags_of_Denmark Restaurering af køretøjer fra besættelsestiden

Ubaadsforening

flags_of_Denmark Dansk Ubådsforening