Den Danske Hær i 1813

Auxiliærkorpset og alliancen med Frankrig

01, 3. Jydske Inf. Reg., 1813, tegnet af Chr. Würgler Hansen
3die Jydske Infanterie Regiment 1813, tegnet af Chr. Würgler Hansen

Udstilling, Rødovre bibliotek november 2013

Udstillingen, der blev præsenteret i et antal montrer, havde til formål at markere 200 året for afslutningen af den dansk-franske alliance og at vise Selskabets særlige indsigt i felttoget i det nordtyske område fra august til december 1813. Det skete gennem fremlæggelse af egne produktioner samt genstande i privateje, der alle skildrede felttoget og den militære alliance.

Jydske Regiment Lette Dragoner, løjtnant 1813
Løjtnant i Jydske Regiment Lette Dragoner 1813, tegnet af Svend Højberg Nielsen

 

Det udstillede bibragte oplysninger om især det danske hjælpekorps men også om de allierede franske enheder og i det hele taget om den dansk-franske forbindelse under Napoleonskrigene.

Således fokuserede udstillingen på krigshandlingerne i 1813, men trak samtidig linjer tilbage til det dansk-franske samarbejde efter det britiske angreb på Danmark-Norge i 1801 og frem til afståelsen af Norge i 1814.

Udstillingsinitiativet kan ses i forlængelse af Selskabets udstilling Glimt fra krigen på Sjælland 1807, der fandt sted i 2007 i Danske Banks hovedsæde og på Frederiksberg Slot.

Yderligere kan initiativet ses i sammenhæng med det arbejde, som redaktionen af tidsskriftet Chakoten har udfoldet om udgivelse af det særnummer om felttoget i 1813, der blev udgivet i 2013. 

15-Danskerne-i-Sehested-tegnet-af-Chr.-Würgler-Hansen Danskerne i Sehested, tegnet af Chr. Würgler Hansen

Se Finn Hillmoses billedreportage fra udstillingen på Rødovre Bibliotek.