Bliv medlem

Indmeldelse i Selskabet foregår ved fremsendelse af nedenstående formular, samt ved indbetaling af kontingent til kasseren.

Begge dele skal være gennemført, før medlemskab er opnået

Du kan endvidere med fordel ringe til kasseren på: 2290 2856
eller mail: chakoten.kasserer@gmail.com

                                                UDFYLD INDMELDELSE

Indbetaling af kontingent

 

For året 2023 udgør årskontingent kr.425,-.

For yderligere 50,- årligt, kan der tegnes familiemedlemskab

og der kan tegnes medlemskab for studerende for kr. 200,-

 

Kontingent indbetales til Danske Bank:

Reg.nr. 1551 konto 655-4873.

Ved bopæl i udlandet:

IBAN account:  DK 370000006554873

BIC SWIFT address: DABADKKK

Bemærk at evt. gebyrer i forbindelse med en bankoverførsel fra udlandet skal betales af medlemmet.

Kontingentet indbefatter abonnement på tidsskriftet Chakoten og adgang til deltagelse i medlemsmøder og arrangementer.

Til visse af selskabet aktiviteter kan der være behov for særskilt betaling