Bliv medlem

Ind­meldelse i Sel­sk­a­bet foregår ved frem­sendelse af neden­stående for­mu­lar, samt ved ind­be­tal­ing af kontin­gent til kasseren.

Begge dele skal være gen­nem­ført, før medlem­skab er opnået

Du kan end­videre med fordel ringe til kasseren på: 2290 2856
eller mail: chakoten.kasserer@gmail.com

                                                UDFYLD INDMELDELSE

 

Indbetaling af kontingent

 

Tilbud for resten af 2020 (1. juli til 31. december) kun 185,- kr

 

For året 2020 udgør årskontin­gent kr. 375,-.

For yderligere 50,- årligt, kan der teg­nes familiemedlemskab

og der kan teg­nes medlem­skab for stud­erende for kr. 200,-

 

Kontin­gent ind­be­tales til Danske Bank:

Reg.nr. 1551 kon­to 655‑4873.

Ved bopæl i udlandet:

IBAN account:  DK 370000006554873

BIC SWIFT address: DABADKKK

 

Kontin­gen­tet ind­be­fat­ter abon­nement på tidsskriftet Chakoten og adgang til delt­agelse i medlemsmøder og arrangementer.

Til visse af sel­sk­a­bet aktiviteter kan der være behov for særskilt betaling