Mødelokalerne på Rødovregaard

Rødovregaard

Rødovregård som det uden tvivl havde taget sig ud i 1914–1918!

Vores hyggelige møde­lokaler befind­er sig i Rødovers gam­le kul­turhus:

Rødovre­gaard

Kirkesvinget 1

2610 Rødovre.

Rødovre kort

Der holdes 9 ordinære møder om året — den første ons­dag i måne­den, med und­tagelse af juni og juli hvor der er som­mer­pause. I august mødes vi dog først den anden ons­dag i måne­den.

I decem­ber hvor vi hold­er vores tra­di­tionelle julemøde og årskonkur­rence sker det altid på den første lørdag i måne­den.

Der serveres altid kaffe og småk­ager på møderne — og det er muligt at købe øl, vand og smør­re­brød til alle arrange­menter.

Om møderne, fore­drag og særlige arrange­menter:
se aktiviteskalen­deren.