Kontakt

Du kan læse Chakotens Privatlivspolitk nederst på siden

Chakoten     Hvis Du har spørgsmål om eller til Selskabet

Bliv Medlem     Hvis Du ønsker at blive medlem af Selskabet

Redak­tio­nen     Kon­takt Chakotens tidsskriftsredaktion

Kasser­eren     Hvis Du har spørgsmål angående Kontingent

Fly­t­temed­delelse     Hvis du har skiftet adresse, e‑mail eller tele­fon­num­mer

Web­mas­ter     Hvis du ønsker at kon­tak­te Webmaster

Læs Chakotens pri­vatlivspoli­tik (GPDR)