Kontakt

Du kan læse Chakotens Privatlivspolitk nederst på siden

Chakoten     Hvis Du har spørgsmål om Forenin­gen 
                                                             eller ønsker kon­takt.

Bliv Medlem     Hvis Du ønsker at blive medlem af Forenin­gen

Redak­tio­nen     Kon­takt Chakotens tidsskrift­sredak­tion

Kasser­eren     Hvis Du har spørgsmål angående Kontin­gent

Fly­t­temed­delelse     Anven­des hvis du har skiftet adresse, e-mail
                                                            eller tele­fon­num­mer.

Web­mas­ter     Hvis du ønsker at kon­tak­te Web­mas­ter

Læs Chakotens pri­vatlivspoli­tik (GPDR)