Forlag

Naval Military Press

flags_of_United-Kingdom Britisk mil­itærhis­torisk for­lag

Osprey

flags_of_United-Kingdom Britisk pop­ulærhis­torisk for­lag kendt for uni­form­s­planch­er

Acedia Press

flags_of_Sweden Sven­sk mil­itærhis­torisk for­lag