Uniforms udtryk & forklaring

(Foto: Forsvarsgalleriet)

Uniformen er ikke en uvæsentlig del af militærhistorien og   ordet uniform betyder ensartet – altså at soldaterne var klædt ens – men uniformen har ændret sig væsentligt gennem tiden fra at være en måde at skelne mellem enheder på til i dag hvor den er praktisk arbejdstøj som beskytter soldaten mod bl.a. vejret og at blive set af fjenden.

Men med uniformen har også været meget forskellig gennem tiden hvilket betyder at man også har givet forskellige dele af uniformen sin egen betegnelse (fagudtryk)