Figurbemaling

Bemaling

Velkom­poneret dio­ra­ma af borg­er­hjem med smukt lysind­fald udført af Jens Barfod

Fig­urbe­ma­l­ing er lidt af en kun­st, som sel­sk­a­bets medlem­mer har lært igen­nem mange år. Det er svært at mestre, men dog let at komme i gang med. Vi kan anbe­fale at gå i gang med olie­farverne Hum­brol, Mod­el Mas­ter, Lefranc & Bour­geois, Rem­brandt, og Win­sor & New­ton; samt vand­farverne Valle­jo og Scale­col­or. Efter­reg­uler ved brug af lak­typer i for eksem­pel mat, blank og satin.

Til finere fig­urbe­ma­l­ing bør anven­des mårhår­spensler og (til større flad­er) akvarelpensler. En hel række teknikker er tilgæn­gelige for at mestre lys og skygge.

Lidt om bemaling
Mal en streg
NILS ERIC BOESGAARD_ BEMALING AF RUNDMASSIVE FIGURER
OLE HØYER_ OM BEMALING AF FLADE TINFIGURER
S. E. GALLAUS_ BEMALING AF TINFIGURER

Hvad er tin­pestHelge Scheunchen_ Gasan­greb på tinsoldater