Link til de seneste nye artikler!

05/01–2021 Kro­n­borgs Kanoner

15/3–20  Carstad — Et blik ind i en Sven­sk fæst­ningsle­jr anno 1658–60

2019–2020     Flå­dens his­to­rie i korte træk.
En gen­nem­gang af den Danske flådes his­to­rie i afsnit
( His­to­rien foreløbigt fra vikinge­ti­den til 1914 — yderligere afs­nit under forberedelse)

25/10–2020 Afs­nit 10: Flå­den under 1. ver­den­skrig (1914–1918) — tilføjet

Læs alle afs­nit her

 

BOGANMELDELSER:

16/02–2021 Kampe i Tysk­land oplevet af kam­pvogns­besæt­nin­gen — Bogan­meldelse af Simon Papousek
16/02–2021 Oper­a­tio­nen, der skabte opmærk­somhed — Bogan­meldelse af Simon Papousek

17/06–2020 Viet­namkri­gen med egne øjne — Bogan­meldelse af Lars Erik Kristensen
16/04–2020  DC‑3’erens mil­itære betyd­ning — Bogan­meldelse af Hen­rik Denman
02/04–2020  Demokrati­ets sid­ste bas­tion — Bogan­meldelse af Hen­rik Denman
02/04–2020  Reislers pop­ulære leg­etøjs­fig­ur­er — Bogan­meldelse af Jens Kris­t­ian Boll
10/02–2020  Atlantvold­en i Nord­jyl­land — Bogan­meldelse af Hen­rik Denman

Se flere anmeldelser her