Link til de seneste nye artikler!

Her under vil Du kunne finde link til de sen­este oplagte artik­ler.

Det er hen­sigten at alle artik­ler med tiden skal kat­e­goris­eres efter emn­er og ind­hold, og herefter plac­eres (linkes) i den rel­e­vante menu/undermenu, under emnet Mil­itærhis­to­rie, ude til højre.

04/11–2018     Flå­dens his­to­rie i korte træk.   
                          En gen­nem­gang af den Danske flådes his­to­rie i afs­nit
                          ( De fire første afs­nit fra vikinge­ti­den til 1800)

17/04–2017    Cav­al­ry for the 28mm Per­ry Minia­tures Dan­ish
30/11–2018    Dan­ish & Nor­we­gian Cav­al­ry & Artillery 1803–1814 — Part 1
30/11–2018    Dan­ish & Nor­we­gian Cav­al­ry & Artillery 1803–1814 — Part 2

30/11–2018    En lille bog om den store Churchill  — bogan­meldelse af Hen­rik Den­man

OBS!!

Alle gam­le artik­ler lagt op fra 31/12–17 til 05/04–2018 er nu sorteret ud under deres respek­tive emn­er og artik­lerne kan nu find­es via menu­en i højre side af hjemmes­i­den

Web­mas­ter 17/7–2018