Link til de seneste nye artikler!

 

21/10–2019  Søvær­nets mange opgaver i dag — Bogan­meldelse af Simon Papousek
21/10–2019  Mys­teri­et om spi­o­nen Vera Schal­burg — Bogan­meldelse af Hen­rik Den­man
17/10–2019  Det Tred­je Rige på frimærk­er — Bogan­meldelse af Simon Papousek
24/09–2019  Den røde brænd­ing — Bogan­meldelse af Simon Papousek
15/08–2019  Ned­styrtet fly på Mandø — bogan­meldelse af Simon Papousek
18/06–2019  Kejserens sid­ste Luft­skib — bogan­meldelse af Simon Papousek

01/01–2019     Flå­dens his­to­rie i korte træk.
En gen­nem­gang af den Danske flådes his­to­rie i afs­nit
( De fem første afs­nit fra vikinge­ti­den til 1815)
03/01–2019 Afs­nit 6 — peri­o­den 1815–1850 til­fø­jet
10/01–2019 Afs­nit 7 — peri­o­den 1850–1864 til­fø­jet
14/02–2019 Afs­nit 8 — peri­o­den 2. slesvigske krig (1864) til­fø­jet

30/11–2018    En lille bog om den store Churchill  — bogan­meldelse af Hen­rik Den­man