Link til de seneste nye artikler!

15/3–20  Carstad — Et blik ind i en Sven­sk fæst­ningsle­jr anno 1658–60

2019–2020     Flå­dens his­to­rie i korte træk.
En gen­nem­gang af den Danske flådes his­to­rie i afs­nit
( His­to­rien foreløbigt fra vikinge­ti­den til 1914 — yderligere afs­nit under for­bere­delse)

23/02–2019 Afs­nit 9 — peri­o­den 1864–1914 —  til­fø­jet

Læs alle afs­nit her

 

BOGANMELDELSER:

17/06–2020 Viet­namkri­gen med egne øjne — Bogan­meldelse af Lars Erik Kris­tensen
16/04–2020  DC‑3’erens mil­itære betyd­ning — Bogan­meldelse af Hen­rik Den­man
02/04–2020  Demokrati­ets sid­ste bas­tion — Bogan­meldelse af Hen­rik Den­man
02/04–2020  Reislers pop­ulære leg­etøjs­fig­ur­er — Bogan­meldelse af Jens Kris­t­ian Boll
10/02–2020  Atlantvold­en i Nord­jyl­land — Bogan­meldelse af Hen­rik Den­man

Se flere anmeldelser her