Link til de seneste nye artikler!

 

01/01–2019     Flå­dens his­to­rie i korte træk.
En gen­nem­gang af den Danske flådes his­to­rie i afs­nit
( De fem første afs­nit fra vikinge­ti­den til 1815)
03/01–2019 Afs­nit 6 — peri­o­den 1815–1850 til­fø­jet
10/01–2019 Afs­nit 7 — peri­o­den 1850–1864 til­fø­jet
14/02–2019 Afs­nit 8 — peri­o­den 2. slesvigske krig (1864) til­fø­jet

17/04–2017   Dan­ish Infantry of the Line and Light Infantry 1803–1814.& Dan­ish and Nor­we­gian Cav­al­ry and Artillery 1803–1814. The Per­ry Achieve­ment

30/11–2018    Dan­ish & Nor­we­gian Cav­al­ry & Artillery 1803–1814 — Part 1
30/11–2018    Dan­ish & Nor­we­gian Cav­al­ry & Artillery 1803–1814 — Part 2

23/12–2018    Dan­ish Infantry of the Line and Light Infantry 1803–1814. Part 1
23/12–2018    Dan­ish Infantry of the Line and Light Infantry 1803–1814. Part 2
23/12–2018    Dan­ish Infantry of the Line and Light Infantry 1803–1814. Part 3

30/11–2018    En lille bog om den store Churchill  — bogan­meldelse af Hen­rik Den­man

OBS!!

Alle gam­le artik­ler lagt op fra 31/12–17 til 05/04–2018 er nu sorteret ud under deres respek­tive emn­er og artik­lerne kan nu find­es via menu­en i højre side af hjemmes­i­den

Web­mas­ter 17/7–2018