Brian Lane Herder: East China Sea 1945 – Climax of the Kamikaze

Boganmeldelse af Simon Papousek

[Udkommer 28. april 2022]

Det engelske forlag Osprey er nu nået til nummer 375 i sin serie Campaign, som beskriver og behandler slag gennem krigshistorien. I dette nummer fremstilles kampene i det Østkinesiske Hav i 1945, med øgruppen Ryukyu som bagtæppe.

Tidspunktet er foråret 1945 og Anden Verdenskrig er i Stillehavet nået ind i sin afgørende fase. Japanerne er på tilbagetog, men giver sig ikke uden kamp. De japanske styrker der var involveret i krigen i Stillehavet under krigen var kendetegnet ved en usædvanlig kampiver og –gejst. Fåtallige japanske soldater blev taget i live, mens størstedelen enten kæmpede til sidste patron eller kastede sig som det sidste ind i decideret selvmordsmissioner. Japanerne valgte således at også fly skulle gennemføre selvmordsmissioner, det som siden hen er kendt som Kamikazemissioner. Kamikaze betyder ’guddommelig vind’ og refererer til dengang tyfoner smadrede Khubilai Khans invasionsflåde ud for Japans kyster i 1200-tallet. Officielt omtales Kamikazemissionerne i Japan for tokubetsu kogekitai – på dansk: special angrebsstyrke. Kamikaze er således en vestlig betegnelse for selvmordsmissionerne.

HMS Vindictive ombygget til et hangarskib med seks vandflyvere, ca. 1918

HMS Vindictive ombygget til et hangarskib med seks vandflyvere, ca. 1918

East China Sea 1945 fortæller om disse japanske selvmordsmissioner og kampe på søen omkring øgruppen Ryukyu som grænser op til det japanske ørige. Øgruppen kunne fungere som den trædesten som – primært – amerikanerne kunne benytte, til at sætte det sidste afgørende angreb ind på selve Japan. Men som det var karakteristisk for kampene i Stillehavet, havde japanerne befæstet øerne så massivt og viste ingen synderlig svækkelse af kampvilje, at det var omkostningsrigt for amerikanerne at gennemføre de talrige landsætninger der var nødvendige. Navnlig Okinawa – en af de største øer i øgruppen – var betydningsfuld og fungerer således som et af de centrale slagmarker, som bogen behandler. Selvsagt var flådernes indsats afgørende for kampene, og disse søslag fremstilles ligeledes.

East China Sea 1945 er en samlet fremstilling om kampene til vands og i luften, og den desperation som japanerne var i, i bestræbelserne på at slå så mange amerikanerne ihjel som overhovedet muligt, i en krig som var tabt på forhånd. Et af midlerne var selvmordsmissionerne i jagerfly, som havde til hensigt at hamre ind i skibe uanset størrelse og type. Der skulle dog mere til at sænke et skib end et havareret fly, hvorfor torpedoer affyret fra både fly og skibe også spillede ind. Det kaos og udsigtsløse i at gennemføre denne type angreb fortælles godt i bogen, og læserne for en ret god fornemmelse for hvor omfattende og udmattende de afsluttende operationer havde i krigens allersidste uger for begge parter.

Brian Lane Herder: East China Sea 1945. Climax of the Kamikaze. Osprey Publishing. 2022. 97 sider; illustreret; pris: 15.99£ iflg. www.ospreypublishing.com