Angus Konstam: Warships in the Baltic Campaign 1918-20. The Royal Navy Takes on the Bolsheviks

Boganmeldelse af Simon Papousek

Under 1. Verdenskrig var Østersøen domineret af de russiske og tyske flådestyrker. Russerne forsøgte at foretage landgang i Tyskland og tyskerne etablerede sig i de baltiske lande Estland, Letland og Litauen, i bestræbelserne på at holde russerne stangen. Rusland undergik i 1917 en revolution, der – som bekendt – erstattede zar-styret med et bolsjevistisk styre. Denne omvæltning havde sin naturlige effekt på kamphandlingerne og russerne militære kapacitet som var rettet mod Tyskland. Det var ikke dette kaos, at tyskerne udnyttede situationen, og besatte de tre baltiske stater. I 1917 gik de to stridende parter til forhandlingsbordet, og underskrev Brest-Litovsk freden. Dette medførte, at tyskerne kunne deployere sine styrker fra Østfronten til Vestfronten, herunder opgive okkupationerne af de baltiske lande.

Ved krigsafslutningen i 1918 ønskede Estland militær støtte fra ententen, idet esterne frygtede en russisk invasion. Det britiske admiralitet accepterede anmodningen og sendte således styrker fra Royal Navy til området. Den britiske tilstedeværelse varede frem til 1920.

HMS Vindictive ombygget til et hangarskib med seks vandflyvere, ca. 1918

HMS Vindictive ombygget til et hangarskib med seks vandflyvere, ca. 1918

Bogen beskriver de forskellige russiske og britiske skibe der indgik i kamphandlingerne – eller manglen på samme – i området. Det kom til kamp mellem de to flåder, som både omfattede motortorpedobåde, destroyere og hangarskibe. Disse er afbilledet som farvelagte plancher.

Det er en ret interessant titel om en begivenhed, blandt mange, som udspillede sig i efterkrigstidens Europa. Selvom verdenskrigen var slut, var Europa splittet og det ledte således til en lang række mindre krige og kamphandlinger rundt omkring på kontinentet – primært centeret i øst. Denne titel bidrager fint til helhedsbilledet og skal anbefales læsere der er interesseret i lige præcis denne (måske) lidt oversete del af 1. Verdenskrigs regionale følger.

Angus Konstam: Warships in the Baltic Campaign 1918-20. The Royal Navy Takes on the Bolsheviks. Osprey Publishing. Oxford. 49 sider; illustreret; pris: 11.99£
iflg: www.ospreypublishing.com