Tanks in the Battle of Germany 1945. Eastern Front, af Steven J. Zaloga

Den produktive amerikanske historiker og modelbygger Steven J. Zaloga har skrevet endnu en bog for Osprey Publishing. Denne gang om tyske kampvognsindsættelser i slutkampene i Tyskland under Anden Verdenskrig. Bogen følger op den tidligere udsendte med samme titel, dog med undertitlen: Western Front.

Tanks in the Battle of Germany 1945. Eastern Front indledes med at sætte scenen: Sovjet stormer mod Berlin hvor det sidste slag skal stå. Tyskerne mobiliserer kraftigt og indsætter hvad de kan, for at imødegå stormen. Massemobilisering af mænd og materiel sættes i gang og ligesådan for Den Røde Hær, som led i deres forberedelser. Her benyttes kampene i Ungarn og omkring Berlin som bagtæppe.

T-34_berlin_1945

T-34_berlin_1945

Dernæst følger en oversigt over de tyske og sovjetiske kampvognskapaciteter og deres respektive allierede, herunder deres doktriner for indsættelse af kampvogne. Her følges der op på de to krigsmagters udviklingshistorie inden for kampvogne. Endelig afrundes bogen med to afsnit af mere tekniske karakter, hvad angår motorkraft, ammunition, bevæbning og lignende.

Gennemgående er bogen præget af en del opremsning af data – antal på kampvogne, typer af kampvogne samt order of battle. Undervejs forkæles læseren af Felipe Rodríguez’s gode illustrationer af kampvogne og eksempler på kamphandlinger. Desuden akkompagneres bogen af en lang række større og mindre fotos i sort/hvid.

Tanks in the Battle of Germany 1945. Eastern Front, af Steven J. Zaloga. New Vanguard 312. Osprey Publishing. Oxford. 2022. 49 sider; pris: 11,99£