Gammeldags tinfigurer og plastfigurer

Mennesket har fremstillet skulpturer af sig selv og af dyr helt tilbage i præhistorisk tid. Ler og sten var det tilgængelige materiale, men da man begyndte at udvinde metaller af jorden støbte man blandt andet små figurer i bly og tin. Således har man fundet tinfigurer fra klassisk græsk og romersk tid.

Senere blev soldaterfiguren brugt af kongelige børn til at lære krigstaktik og i midten af 1800-tallet slog tinfiguren så igennem som legetøj. Nu kunne den nemlig masseproduceres.

Omkring 1920 tog tinfigurens historie en ny vending i det figurerne blev mere realistiske og med større kunstnerisk kvalitet. De blev mere historisk og anatomisk korrekte og vakte dermed samlerinteresse blandt voksne entusiaster.

Tinsoldater fandtes i tre udførelser: Den rundemassive – der er en tro kopi af virkeligheden, Den halvrunde eller halvflade der var decideret legetøj og så fladfiguren, der  er millimeter tynd med et relief ofte af meget høj kunstnerisk kvalitet.

Nutidens legetøjsfigurer af plastic har deres rødder i tinsoldaten. At den kaldtes “soldat” beror på at de første figurer – eller i det mindste flertallet af dem – var udformet som soldater i en mangfoldighed af arméer, som drengebørn legede krigslege med. Efterhånden skabte man også civilfigurer samt vilde og tamme dyr, cirkusartister, dagligt liv fra både samtid og fortid. Tidligere generationer legede med disse bly- eller tinfigurer frem til 1930’erne, da andet materiale såsom Elastolin og Lineol supplerede metallerne. I midten af 1900 tallet kom så plastiksoldaterne som også omfattede cowboys og indianere.

Ældre tinfigurer samt Elastolin- og Lineolfigurer, der startede som legetøj (blandt børn i alle aldre) er siden gået hen og blevet et samlerobjekter, der handles til endog meget høje priser.

Hvert ulige år holdes verdens største tinfigursmesse i den sydtyske middelalderby Kulmbach, hvor man finder tinfigurer og dens producenter, handlere, byttemarkeder, samlere og bøger om emnet.

Inspiration – Hvordan det startede

Fladfiguren og dens historie

Tekno Tinfigurer

Brigader Tinfigurer

Britains Tinfigurer

Blenheim Models Tinfigurer

Hvilke-figurer ?