Dansk Militærhistorie siden år 800

Da Dansk militær historie strækker sig over et stort tidsrum har vi valgt at opdele dette tidsrum i århundreder istedet for perioder (f.eks. Napoleonstiden 1799-1815) eller specifikke krige (f.eks. 100 årskrigen 1337-1453) og da nogle konflikter eller slag strækker sig over et tidsrum som berører 2 forskellige århundreder vil informationerne om disse være at finde under begge århundreder

800 - 1000  1000  -  1100

1100  -  1200   1200  -  1300

1300  -  1400   1400  -  1500

1500  -  1600   1600  -  1700

1700  -  1800   1800  -  1900

1900  -  2000   2000  -  2100