Dansk militær 1700 – 1800 årh.

Punkter indeholdende materiale er mærket med understregning øvrige punkter vil blive gjort    aktive når der lægges materiale ind under disse.

Slag / Begivenheder
(navngivne operationer, ”slaget ved xxx”, belejringer, angreb)

Hærenheder
(divisioner, regimenter, bataljoner, kompagnier)

Artilleri
(regimenter)

Rytteri
(divisioner, regimenter, bataljoner, kompagnier)

Flyenheder
(flytyper, eskadrille, flyvepladser, hærens flyvetropper, marinens flyvevæsen, Flyvevåbenet)

Flådeenheder
(eskadrer, skibstyper)

Materiel
(køretøjer, vogne, artilleripjecer)

Uniformer
(mundering, huer, hatte, hjelme, støvler, seletøj/remtøj, jakker, frakker, bukser, sko, handsker, specialmundering [kyras, rustning], faner)

Bevæbning og udrustning
(våben, ammunition, tasker, værktøj)

Militære Personligheder
(Officerer, befalingsmænd, menige, politikere og andre med relation til militæret)

Politik
(lovmaterialer, forsvarspolitik)

Andet
(litteratur, kultur, videnskab)