Historieformidling på museer

Sikringsstyrken på Vestvold­en — delt­ager i his­to­rieformidling på museer — ofte i samar­be­jde med ”Oplevelses­cen­ter Vestvold­en”

I 2014 del­tog grup­pen på Bagsværd­fortet, ved Krigs­fes­ti­val på Garder­høj­fort og på his­to­riedage i Lützhøfts Køb­mands­gård, Roskilde Muse­um samt på Tøjhus­museet på Kul­tur­nat­ten. Grup­pen mødte også op i fuld uni­form og lykønskede Borgmester Erik Nielsen, Rødovre, med hans 25-års jubilæum.

I marts 2015 kan du møde os i Øksne­hallen i Køben­havn til ”His­toriske Dage”.

 

      Rejsebreve & Feltrapporter fra Museer