Kulturnat 2014

Kulturnat 2014

En del af mand­sk­a­bet fra “Sikringsstyrken” del­tog i “Over­gan­gen til Als 1864” i Tøjhusets gård. Leif Chris­tensen stod for manuskript og udførelse med krudt og uden kugler. Der var delt­agere fra “Blue & Gray”, Nord o Süd fra Sverige, Land­sol­dater­ne, Rid­der Mar­tins Svende, Vest­fron­ten 1916 og Preussis­che Gardeartillerie fra Tyskland.

Niels Erik­sen (Oplevelses­cen­ter Vestvold­en) havde opstil­let teltle­jr og felt­lazaret hvor han viste hvor­dan de sårede blev behan­dlet og plejet.

Filmene er optaget af Hen­rik Hansen.