Den danske Sikringsstyrke på Vestvolden 1914-1918

Sikringsstyrken på Vestvolden

 

Program for Befæstningsdagen 2019

1914-Gruppen, ”Sikringsstyrken på Vestvolden”, arbejder med visualisering og levendegørelse af tiden omkring den 1. Verdenskrig. Indsættelsen af hæren i og omkring forsvaret af København, samt indkaldelsen af den såkaldte ”Sikringsstyrke”.
Under hele krigsperioden 1914 til 1918, var i alt godt 75.000 mand indkaldt for at opretholde og sikre Danmarks neutralitet, og hovedparten af disse var udstationeret på Vestvolden, ved Forterne omkring København, samt i Tune-stillingen der var anlagt mellem Roskilde og Køge.

I ”Sikringsstyrken” arbejder vi hovedsagelig omkring Vestvolden og det genopførte Artillerimagasin i Rødovre. Vi er især aktiv i forbindelse med Befæstningsdagen – der afholdes hvert år den sidste søndag i september. I samarbejde med Oplevelsescenter Vestvolden og Rødovre kommune, etableres en Feltlejr i området ved det gamle Hvissinge Batteri, hvor livet og atmosfæren fra tiden omkring Sikringsstyrken og ”før verden gik amok” kan genopleves.

Har du interesse for militærhistorie og lyst til at være med til at fortælle historien om Sikringsstyrken, så skal du være velkommen. Vi er altid glade for at kunne byde nye medlemmer med ind i “Sikringsstyrken på Vestvolden”.

Vi deltager også i andre aktiviteter med relation til perioden omkring århundredes begyndelse og står altid til rådighed for arrangementer der passer ind i vores periode.
Henvendelser vedr. Sikringsstyrken kan rettes til:
Christian Raun: c.raun@webspeed.dk Captain af Artilleriet, Afsnitschef.
Steen Jensen: jensen.ottosteen@gmail.com Stabssergent, Frontkommandoen.

Se billeder fra tidligere gennemførte arrangementer: