Kastellet 350 år

Kastel­let 350 år — billed­er af Aksel Willum­sen. Med delt­agelse af 1914-Vestvolden.