Rye’s Brigade

3 veteraner

Siden vore for­fæ­dre de harknisk klædte vikingers tid har det været tra­di­tion at særligt tapre krigere blev udval­gt til at komme til Val­hal­la, hvor­fra de skal kæmpe ved Odins side når Rag­narok kommer.

Efter 3‑årskrigen 1848–50 opstod der en ny tra­di­tion inden for den danske hær hvor man nu om dage hædr­er faldne krigere og vet­er­an­er der for­lad­er os ved at sige at ”de går til Rye’s Brigade”.

Her er en lille beretning som forhåbentlig fork­lar­er hvorfor.

Fra maj 1849 til 6. juli samme år var Fred­eri­cia bele­jret af Slesvig-hol­stenske tropper.
Byen blev bom­barderet og dette kunne ikke fortsætte.
Byens fæst­ning man­glede forstærkn­ing men en sådan havde ikke mulighed for at komme ind, da hele byen var omringet. Der­for beslut­tede man at fore­tage et udfald mod den bele­jrende fjende.

Ordren lød:
“Kl. 1 i nat den 6 juli udføres følgende;”
— Avant­gar­den rykker gen­nem Kon­gens Port,
— Rye´s Brigade rykker langs stran­den ud af fæstningen,
— Schleppe­grels Brigade rykker senere ud af Kon­gens Port,
— Moltkes Brigade rykker senere langs stran­den ud af fæstningen.

Men trods en nøje plan­lægn­ing gik det galt for Avant­gar­den og Rye´s Brigade.

Det var nat og sigt­barhe­den var ringe og det værste var, at den danske styrke totalt man­glede kend­skab til ter­rænet omkring fæst­nin­gen, idet de kom fra Als og Århus.

Kam­p­en om Treldeskanse — Gen­er­al Rye´s fald
Denne skanse, på fron­ten mod nord, var ukendt af Rye og først under udfaldet fik han ori­en­ter­ing om at godt nok var skansen færdig men ikke armeret.
Kl. 3 om nat­ten faldt Gen­er­al Rye sam­men med mange andre danske soldater.
Det lykkedes dog til sidst danskerne at vinde.
Den nat mist­ede vi 512 mand og 1344 var sårede.
Så der­for går vore afdøde sol­dater og vetaran­er til Rye´s Brigade.

 

LÆGDSRULLE OVER SIKRINGSSTYRKENS FALDNE