Rye’s Brigade

3 veteraner

Siden vore forfædre de harknisk klædte vikingers tid har det været tradition at særligt tapre krigere blev udvalgt til at komme til Valhalla, hvorfra de skal kæmpe ved Odins side når Ragnarok kommer.

Efter 3-årskrigen 1848-50 opstod der en ny tradition inden for den danske hær hvor man nu om dage hædrer faldne krigere og veteraner der forlader os ved at sige at ”de går til Rye’s Brigade”.

Her er en lille beretning som forhåbentlig forklarer hvorfor.

Fra maj 1849 til 6. juli samme år var Fredericia belejret af Slesvig-holstenske tropper.
Byen blev bombarderet og dette kunne ikke fortsætte.
Byens fæstning manglede forstærkning men en sådan havde ikke mulighed for at komme ind, da hele byen var omringet. Derfor besluttede man at foretage et udfald mod den belejrende fjende.

Ordren lød:
“Kl. 1 i nat den 6 juli udføres følgende;”
– Avantgarden rykker gennem Kongens Port,
– Rye´s Brigade rykker langs stranden ud af fæstningen,
– Schleppegrels Brigade rykker senere ud af Kongens Port,
– Moltkes Brigade rykker senere langs stranden ud af fæstningen.

Men trods en nøje planlægning gik det galt for Avantgarden og Rye´s Brigade.

Det var nat og sigtbarheden var ringe og det værste var, at den danske styrke totalt manglede kendskab til terrænet omkring fæstningen, idet de kom fra Als og Århus.

Kampen om Treldeskanse – General Rye´s fald
Denne skanse, på fronten mod nord, var ukendt af Rye og først under udfaldet fik han orientering om at godt nok var skansen færdig men ikke armeret.
Kl. 3 om natten faldt General Rye sammen med mange andre danske soldater.
Det lykkedes dog til sidst danskerne at vinde.
Den nat mistede vi 512 mand og 1344 var sårede.
Så derfor går vore afdøde soldater og vetaraner til Rye´s Brigade.

 

LÆGDSRULLE OVER SIKRINGSSTYRKENS FALDNE