Befæstningsdagen 2015 — Video

Videoin­t­er­view med Haupt­mann Kåre Johan­nesen “West­front 1916”
og Kap­ta­jn I.C. Raun “sikringsstyrken på Vestvolden.

I.C Raun er tillige Vicepræsi­dent i Chakoten — Dan­sk Mil­itærhis­torisk Selskab.

Optaget på Befæst­nings­da­gen 27. sep­tem­ber 2015 af Rødovre Lokal TV.