Befæstningsdagen 2015 – Video

Videointerview med Hauptmann Kåre Johannesen “Westfront 1916”
og Kaptajn I.C. Raun “sikringsstyrken på Vestvolden.

I.C Raun er tillige Vicepræsident i Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab.

Optaget på Befæstningsdagen 27. september 2015 af Rødovre Lokal TV.