Den Danske flådes historie i korte træk

”Stolt står den danske sømand” sådan lyder et gammelt ord og det er noget som den danske orlogsflåde kan bryste sig af.

Vi har siden vikingetiden haft en stolt tradition for skibsbygning, men vikingerne var ikke kendt for at danne større flåder – for det meste samlede de en 2-4 skibe og drog på plyndringstogt.
Det var Margrethe d. 1. som plantede frøet til starten på en national dansk orlogsflåde da hun i slutningen af 1300-tallet befalede adlen og købstædernes borgere at ”bekoste og udruste” skibe til rigets forsvar.
I løbet af 1400-tallet opstod der efterhånden behov for en permanent flåde. Og under kong Hans (1481-1513) fik flåden en fastere organisation, og der blev for første gang bygget store skibe på kongelig befaling. Den 10. august 1510 udfatter Kong Hans en skrivelse hvor i han undævner Henrik Kummerdige til:
”Øverste kaptajn og høvedsmand for alle vore kaptajner, folk og tjenere, som vi nu skikket og forskrevet har at være i søen. Os og vort rige og lands tjeneste mod vore og rigens fjender og uvenner”
Dette dokument og denne dato anses officielt som den danske flådes fødselsdag og gør den danske flåde til verdens ældste, endnu eksisterende sømilitære institution.

Flådens historie er omfangsrig så derfor vil denne kun blive gennemgået i træk både hvad angår personer, skibe og søslag.

Tiden før 1510 – Vikinger og askefisere
Flådens fødsel Tiden omkring 1510
Perioden fra 1588 til 1697 – Fra Christian IV til Niels Juel
Perioden fra 1697 til 1800  -Fra svenskekrige til englandskrigene
Perioden fra 1800 til 1815 Slaget på Københavns red, Flådens ran og Englandskrigene
Perioden fra 1815 til 1850 Genopbygning af flåden og 3års-krigen 
Perioden fra 1850 til 1864 – Mellemkrigstiden og de første panserskibe
Perioden 1864 – 2. Slesvigske Krig
Perioden 1864-1914 – Fra Linjeskib til Panserskib – en udviklingsrevolution.
Perioden 1914-1918 – Flåden under 1. verdenskrig
Perioden 1919-1939 – Mellemkrigstiden