Perioden fra 1697 til 1800: Fra svenskekrige til englandskrigene

For andre sprog tryk på flaget