1990 #2 — Grenaderkorpset 1761

1990, 2, Grenaderko­rpset, menig, 1761