1994, 2, Danske infanteriunifor- mer 1730-1747 (2)