1995, 4, officer og underofficer, Husarregimentet, 1772