1997 #3 — Fynske Reg, Lette Dragoner, menig og major 1813