1997, 4, Officer, Livgarden til Hest, 1757, J. J. Bruun