20 sekunders rysten — en lille ide

Minirysteren — en ide fra Christian Rauns hjemlige skatkammer, som du måske kan have glæde af. 

Jeg har ofte kigget mis­un­deligt på maler­for­ret­nin­gens rys­temask­ine, for når jeg skal røre malin­gen op i små dås­er hob­by­farve, er det næsten lige meget hvor længe jeg rys­ter dem. Der er altid en tæt klump farve i bun­den af dåsen, og når den så røres op med en pind, efter­lades der ofte mere farve på røre­pin­den end den smule mal­ing, jeg egentlig har brug for.

Der­for har jeg kon­strueret en sim­pel minirys­ter. I en træk­lods bores huller i netop den stør­relse malerdåserne har. Klod­sen spæn­des fast på en rys­tepudser med to kraftige elastikker, Det er vigtigt, at dåserne sid­der helt stramt i hullerne — det kan eventuelt klares med en tand­stikker som kile. Efter blot 20 sekun­ders rys­ten er malin­gen rørt per­fekt op og nul spild.