2005 Årsfigur: Hestegarder, Kgl Livgarde til hest 1848

  Gardist fra Liv­gardeeskadro­nen 1848  i revueuniform

  Års­fig­uren, 2005

Den Kon­gelige Liv­garde til Hest, Gardist 1848.
Fig­uren af en gardist i revue­u­ni­form som afbildet i 1837 er frem­stil­let i 90mm stør­relse af Sel­sk­a­bets medlem, Einar Hansen, efter Chr. Bru­un, Danske Uni­former, Kbh. 1837, Første Sam­ling, Planche 18.
Fig­uren er pro­duc­eret i enkelt­dele og støbt i sta­bil- og i slyn­gestøb­n­ing af end­nu et medlem af Sel­sk­a­bet, John Winther Hansen.