Brian Petersen — Jubilæumsgalleri 2019

Bri­an Petersen er et af Sel­sk­a­bets meget alsidi­ge medlem­mer som både maler fig­ur­er, byg­ger små dio­ra­maer og selv frem­stiller flade figurer.