Christian Raun — Jubilæumsgalleri 2019

Chris­t­ian Raun arbe­jder udelukkende i 54 mm fig­ur­er. Han mod­ellerer og støber selv sine fig­ur­er i tin eller resin. Inter­esseom­råderne er dan­sk og tysk mil­itær fra 1900 til 1940 samt franske koloni­trop­per. Han udfør­er både enkelt­fig­ur­er og fig­ur­grup­per samt dio­ra­maer, hvor en lille fin­urlig detal­je kan bringe et smil frem hos dem som betragter dioramaet.