Hans Christian Wolter — Jubilæumsgalleri 2019

Hans Chris­t­ian Wolter arbe­jder både med enkel-fig­ur­er og med større opstill­inger og med en kærlighed til detal­jerne, der grænser til per­fek­tion­isme.  Hans Chris­t­ian har en forkærlighed for især danske og norske fig­ur­er fra napoleon­sti­den samt indiske regimenter.