Jens Barfod — Jubilæumsgalleri 2019

Jens Barbod’s fig­ur­er er i inter­na­tion­al klasse og et klas­sisk eksem­pel på en fan­tastisk pen­selføring. Deta­jlear­be­jdet er uovertruf­fent på såv­el rund­mas­sive som på flade figurer.