John Sjøberg — Jubilæumsgalleri 2019

John Sjöberg arbe­jd­ede for­trinsvis i 54 mm fig­ur­er, som han enten bemalede som orig­i­nalen eller trans­formerede så de passede ind i en bestemt sammenhæng.

I dio­ra­maer og fig­ur­grup­per lagde han stor fan­tasi for dagen og de havde altid en his­to­rie at fortælle – ikke sjældent med et stre­jf af humor som i hans flotte dio­ra­ma af Norge­s­porten i Kastel­let i 1700-tal­let, hvor alle detal­jer er med – og så sam­tidig med en vis humor. Præsten, der hold­er prædiken for de opstillede sol­dater, hvo­raf en er ved at falde i søvn. Sågar træh­esten er med.