John Winther Hansen — Jubilæumsgalleri 2019

John Win­ter Hansen var en utrolig kraft blandt Sel­sk­a­bets medlem­mer, når det drejede sig om at få sta­blet udstill­inger på benene. Han kon­vert­erede og støbte selv sine fig­ur­er og var en ferm fig­ur­maler. Han havde en forkærlighed for svenskekri­gene og englandskrigene,