Ole Thureholm — Jubilæumsgalleri 2019

Ole Thure­holm maler hele hære med træn, kanon­er eller mod­erne kam­pvogne. Fig­ur­erne  er i 30mm stør­relsen og spæn­der over flere tidspe­ri­oder i militærhistorien.