Svend Nielsen — Jubilæumsgalleri 2019

Svend Nielsen var mester­eren i store dio­ra­maer fra Napoleon­sti­den, men også de min­dre dio­ra­maer fortæller intens his­to­rie, både mil­itærhis­to­rie og om almin­delige men­neskers dagligdag.

Detal­jerig­dom­men er stor og ofte er der et ind­slag af humor eller ironi. Enten i form af en ind­skrift på en væg – eller en rotte plac­eret et strate­gisk sted.