Afstemningsseddel Årskonkurrence

Her kan du afgive dine stem­mer for hver kat­e­gori — husk kun 1 stemme pr kategori.

Du stem­mer ved at ind­sætte billed­num­mer under hver kat­e­gori i for­mu­la­ren og ind­sende den