Amerikansk Borgerkrig, 1861-65

Den amerikanske Borgerkrig

Reenactment – eller historieformidling – om den Amerikanske borgerkrig fra 1861 til 1865, har i rigtig mange år være en kendt og elske hobby og fritidsinteresse i USA, hvor borgerkrigen jo stadig er en ikke uvæsentlig del af den amerikanske identitet. Men også i Europa, herunder blandt andet i Danmark, har der i adskillige år været grupper der på forskellige vis har dyrket deres interessen for borgerkrigen og ikke mindst miljøet omkring indvandrerne, de amerikanske pionere og nybyggere i midten af 1800’tallet.

I Danmark er Reenactment af den amerikanske borgerkrig siden 1997 været samlet i foreningen Blue and Gray American Civil War Reenactors of Denmark (BG ACWRoD). Foreningen omfatter i dag godt 60 aktive medlemmer, der er samlet i en række historiske enheder fra såvel unionshæren i nord som de konfødererede styrker i syd.

Union Army units. Confederate Army units.
15th Wisconsin Volunteer Regiment of Infantry 16th Tennessee Infantry Regiment
1st US Sharpshooters 7th Tennessee Cavalry
Blazer’s Scouts (US Cavalry) Carnes’ Battery/Donelson’s Brigade
4th US Light Artillery Field Medical group
Provost Marshal’s office  

Foreningen forsøger årligt at gennemfører mindst et større arrangement – et Event – hvor man med udgangspunkt i historiske begivenheder genskaber slag og træfninger – eller dele heraf – fra borgerkrigen. Antallet af deltagere er naturligvis afgørende under disse Events og man prøver selvfølgelig at tilpasse disse til de lokale forhold og de historiske begivenheder, så deltagerne får den bedst mulige oplevelse.

Reenactment er nu ikke kun kampe og krudtrøg. En mindst lige så vigtig del af aktiviteterne er  indlevelse og udlevelse i tidsperioden. Generelt er der i det danske miljø en rimelig tolerance omkring hvor langt ind i tidsånden deltagerne ønsker at gå. Generelt forsøger man at holde stilen, ikke kun på kamppladsen med også i lejrene, hvor indkvartering sker i telte og maden tilberedes over åben ild. Enkelt overnatte såmænd blot på et uldtæppe under en åben presenning.
Køleskabe, koldt og varmt rindende vand må der kikke langt efter.

Som omtalt i indledningen er interessen for den amerikanske borgerkrig også udbredt rund om i Europa. Der arbejdes da også i stor stil på tværs af landene, idet såvel tyske som svenske Reenactors deltager i danske Event og danske udøvere deltager i Events i udlandet.

Deltagelse i reenactment er dog ikke uden udfordringer. Der er en del udstyr og udrustning der skal anskaffes. Man kan altid starte med at låne, men man ender ofte med at skulle ud og købe. Eller hvis man har de evner, selv sy uniformer og læder. En Musket, original eller replika, skal også købes. For ikke at tale om diverse tilladelse til at bruge og bære blankvåben, en våbentilladelse hvis man har en replika Musket – og så skal foreningen sikre sig tilladelser til salutskydning får musketter og kanoner.

Man kan med rette spørge hvad der få en europæer – ja, en dansker for den sags skyld, til ikke bare at interessere sig for den amerikanske borgerkrig, men også at ville leve sig ind i den tid. Både Europa og Danmark har i samme periode så megen historie og masser af konflikter man kunne tage fat på. De Slesvigske Krige blandt andet, men også Storbritanniens kolonikrige og Preussens aggressive ekspansion over for Østrig og Frankrig.

Udover interessen for USA’s historie og alt hvad der hører med af western- og pionerromantik, så er indvandrerne fra Skandinavien og Danmark især, et vigtigt element for de danske Reenactors. Mange skandinaver deltog i borgerkrigen, især på unionssiden, idet mange have slået sig ned i delstaterne i det  nordlige midt-vesten; Wisconsin, Illinois, Iowa og Minnesota.  Tidligt i konflikten opstiller delstaterne i såvel nord som syd, frivillige regimenter hvor bl.a. 15th Wisconsin Volunteer Regiment of Infantry er et af dem. Over 1000 skandinaver, heraf mange nordmænd, lod sig hverve til regimentet, hvis chef var Hans Christian Heg, en 32-årig nordmand fra Buskerud i Norge.