I Krig for Danmark

Medlem­mer af sel­sk­a­bet del­tog vore ven­ner fra Chr. V Dra­bant­garde i optagelserne til DR’s “I Krig for Dan­mark”, om stor­men på Køben­havn 1659. Billed­erne blev taget på Bogø Skanse af Vil­ly Lorich.