Kulturnat 2013

Til Kul­tur­nat 2013 i Køben­havn, del­tog medlem­mer af en hel række reen­act­ment-grup­per i en genopførelse af udfaldet fra Fred­eri­cia i 1849, som blev opført på Tøjhus­museet. Deri­b­landt Blue & Grey, og selvføl­gelig medlem­mer af vore egne 1914-grupper!

Klik også her, for at få et sjældent ind­b­lik i hvor­dan mænd for­bered­er sig på kamp!