Anna Palm de Rosa — Plancher og billeder

Anna Palm de Rosa

Anna Sofia Palm de Rosa, född 1859 i Stock­holm, död 2 maj 1924 i Ital­ien var en sven­sk kon­st­när och landskapsmålare
Redan i de tidi­ga tonåren fick hon pri­vatlek­tion­er av fadern, Kongl. Hof- och Land­skapsmålaren Gustaf Wil­helm Palm.
Vid ett besök på Capri träf­fade hon sin bli­vande man, infan­ter­ilöjt­nan­ten Alfre­do de Rosa, som hon gifte sig med 1901
Se mere på:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Palm_de_Rosa