Forfatterarkiv: Steen Jensen

Landstormen – den spæde begyndelse til hjemmeværnet: 7. februar

Landstormen – den spæde begyndelse til hjemmeværnet
Foredrag af Ditte Kolbæk

Danmark er ”Et lille land, og dog så vidt om jorden end høres danskens sang og mejselslag”, ja, der blev mejslet masser af guld på Første Verdenskrig: Gullaschbaronerne blev forgyldt af dåsemad til soldaterne i skyttegravene, stutterierne skovlede penge ind på eksport af heste til den tyske hær, og rederierne skabte hækbølger af guld på verdenshavene for fragtrater, der tog himmelflugten. Ved krigens afslutning var det forbi. Brændsels- og fødevarepriserne steg i Europa, og Danmarks største bank, Landmandsbanken, var lige ved at krakke i 1922. Krigen var slut, og skatteindtægterne skrumpede ind, så staten skar ned på udgifter til hæren og flåden – med 51 %. Samtidig ville regeringen vise, at Sønderjylland skulle beskyttes mod syd. Hvordan kunne man stille med et forsvar af Sønderjylland, når hæren blev mere end halveret?

Svaret blev Landstormen – en helt ny, kort militæruddannelse. Rekrutterne var sønderjyder, og de blev sendt til Værløselejren for at blive oplært i forbindelsestjeneste, ammunitionstjeneste og sundhedstjeneste, så de kunne fungere som støtte for egentlige tropper. Det var en helt ny måde at uddanne soldater på, og den var måske den spæde start til hjemmeværnet, som blev etableret efter Anden Verdenskrig. Der findes næsten ingen beskrivelser af Landstormen, så foredraget bygger på kildemateriale fra Rigsarkivet.

Mødeaften d. 5. oktober

Rædselstiden ved Sune Wadskjær Nielsen

Forfatteren Sune Wadskjær Nielsen fortæller historien om de sidste kamphandlinger mellem Danmark og Sverige, som foregik i Holsten og Slesvig i 1813. Gennem 20 personer fortælles den spændende og drabelige historie. Fortællingen har Sune Wadskjær Nielsen samlet i bogen Rædselstiden, som således danner baggrund for aftenens foredrag.

Bemærk: Vi mødes i Kostalden – i bygningen til højre når vi kommer ad porten til Rødovregaard.

Vær ligeledes op mærksom på at der pga. sygdom ikke vil være adgang til kaffe, øl og vand, samt smørrebrød får efter kl. 19.00

 

Ændringer til efteråret arrangementer

Enkelte af vore planlaget arrangementer er blevet flyttet og nye er kommet til.

Den 2. november, er oplægget med Peter Otken – Danmarks krige efter 1990 –  således rykket til afholdelse TORSDAG DEN 25. AUGUST på Rødovregård. Klokkeslættet er uændret.

Onsdag 2. november kommer i sted pensioneret Kommandør Poul Grooss og gæster selskabet. Han vil fortælle om Ruslands og Ukraines nyere historie. Foredraget vil sætte fokus på baggrunden for den igangværende konfrontation mellem Ukraine og Rusland.

Tirsdag 20. september inviterer Selskabet til Staff Ride for medlemmerne, hvor Søværnets Historiske Konsulent, Søren Nørby, vil guide deltagerne fra de indledende handlinger i København den 9. april og frem til den 29. august 1943.
Mødested: Langelinie ved Søfartsmonumentet. Slutsted: Mastekranen, Nyholm.  
Vær opmærksom på, at rundvisningen foregår til fods. Man er velkommen til at forlade turen undervejs. 

Yderligere information om arrangementerne kan finde i Årsprogrammet og Aktivitetskalenderen

Præsident og bestyrelse ønsker alle en god sommer