Boganmeldelse: Søværnets mange opgaver i dag

Af Simon Papousek

Ny bog fortæller om de mange opgaver i danske og internationale farvande, som Søværnet løser i dag.

Den danske historiker og PhD samt søværnets historiske konsulent Søren Nørby har skrevet en godt 150 siders guide til det danske søværn, sådan som det tager sig ud lige nu. Der er dermed tale om et øjebliksbillede, hvor Nørby tager læseren rundt i det over 500 år gamle danske værn.

Inspektionsfartøjet P570 Knud Rasmussen ved Grønland. I Nordatlanten er hovedopgaven suverænitetshævdelse, men skibene varetager mange andre opgaver omkring Grønland og Færøerne. Ill. fra bogen.

Inspektionsfartøjet P570 Knud Rasmussen ved Grønland. I Nordatlanten er hovedopgaven suverænitetshævdelse, men skibene varetager mange andre opgaver omkring Grønland og Færøerne. Ill. fra bogen.

Guiden er disponeret sådan, at værnets opgaver og organisation først bliver gennemgået. Opgaverne er først og fremmest suverænitetshævdelse, men også at kunne bidrage til operationer og støtte til landets allierede. Herunder følger miljøovervågning som en naturlig del af opgavevaretagelsen. I afsnittet om værnets organisation beskrives de tre eskadrer, samt søværnskommandoen samt de to flådebaser ved Korsør og Frederikshavn. Der gives også et kort glimt af søværnets uddannelser på Søofficersskolen i København (verdens ældste af sin slags i øvrigt) og beredskabsuddannelserne i Frederikshavn og uddannelsen i våbensystemer på Odden.

Dernæst gennemgås de tre eskadrers forskellige skibe og våbensystemer samt deres respektive kapacitet til opgavevaretagelse og – løsning: Fregatterne, støtteskibene, inspektionsskibene, patruljefartøjerne, standardfaretøjerne og mange flere gennemgås. Skoleskibe og miljøskibe er der også blevet plads til. Endelig afsluttes bogen med en gennemgang af de øvrige elementer som søværnet også bidrager med – Marinehjemmeværnets og dets enheder, våbensystemerne og helikopterne.

Det er en ganske god gennemgang, og bogen fungerer som sådan fint som guide og opslagsbog. Til slut afgives en salut fra forfatteren med en vurdering af søværnets nuværende og fremtidige opgaver. Bogen fuldendes med et skibsregister og litteraturoversigt.

Bogens tekstdel er logisk og stramt opbygget uden megen slinger. Billedsiden er mangfoldig med mange fine billeder, som tilsammen giver et godt indblik i søværnet.

Søren Nørby: Flådeguide. Det danske søværn i det 21. århundrede. Skibe, organisation, opgaver. Forlaget Turbine. 146 sider, rigt illustreret. 249,95 kr.