Dansk Militærhistorie

UNDER UDVIKLING

Vi er i gang med at opbygge et sam­let område på hjemmes­i­den som kun kom­mer til at inde­holde Dan­sk mil­itærhis­to­rie gen­nem tiden.

Vi kan ikke sige hvornår vi er klar til at åbne for området — men kig ind af og til og se om vi har lagte nye infor­ma­tion­er ud.